Kirkeasyl.dk

Kirkeasyl er et begreb, der beskriver den opfattelse, at kirkens specielle status og virke giver beskyttelse til den/de, som befinder sig i kirken.

Begrebet kirkeasyl anvendes oftest, når nogen tager ophold i en kirke-bygning for at undgå pågribelse. Kirkeasyl er ikke en del af dansk ret og hverken kriminelle eller udlændinge kan undgå pågribelse ved at være i en kirke. Kirkeasyl finder mest anvendelse i et forsøg på at påvirke den offentlige mening og dermed de politiske beslutningstagere. Nogle har den opfattelse, at kirkeasyl kan resultere i forskelsbehandling, og det er derfor et problematisk emne for kirken.

Ekspert i kirkeret Jørgen Stenbæk fortæller, at kirkeasyl er et historisk begreb: “At søge tilflugt i kirker er et levn tilbage fra Middelalderen. Her opstod den tanke, at kirkerummet var fredhelligt. Hvis man søgte beskyttelse, kunne man søge kirken, for der måtte man ikke dræbes eller angribes. I dag har mange stadig den opfattelse, at hvis man søger fred, er kirkerummet helligt”.

Læs mere om kirkeasyl på wikipedia eller Kristeligt Dagblad