Folkekirkens opbygning

Alle medlemmer af folkekirken hører til et sogn, der hvor man bor. Man har altid ret til at få foretaget kirkelige handlinger i sit sogns kirke og har stemmeret til menighedsrådsvalget. Du kan altid tilknytte dig et andet sogn og præst ved at løse sognebånd.

Hvad er et sogn?
I alt findes der i Danmark omkring 1350 pastorater med ca. 2100 sogne og ca. 2300 kirker med ca. 2400 sognepræster og ca. 2100 menighedsråd med over 18.000 menighedsrådsmedlemmer. Sognet ledes af menighedsrådet. Menighedsrådets opgave er at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse i sognet. Menighedsrådet har ansvar for sognets kirke og kirkegård, og har det overordnede ansvar for det kirkelige liv i sognet. Menighedsrådet er også arbejdsgiver for kirkefunktionærerne, det vil sige alle medarbejdere, der er ansat ved kirken eller kirkegården, bortset fra præsterne.

Hvad er et provsti?
Stifterne er inddelt i godt 10 provstier med hver sin provst og provstiudvalg. Provstiet har ansvar for at økonomisk koordinering og tilsyn med menighedsråd, kirker og kirkegårde i provstiets sogne. Provstiet er desuden ramme om samarbejde mellem sognene i forhold til kirkelige aktiviteter og administrative opgaver.

Hvad er et stift?
Folkekirken er inddelt i 10 stifter med 10 biskopper og stiftsøvrigheder. En biskop vælges af stiftets valgte menighedsrådsmedlemmer og præster.

I Grønland hører kirken under Grønlands Selvstyre, når det gælder lovgivning og finansiering. Folkekirken på Færøerne hører under med hensyn til lovgivning og finansiering under Færøernes Lagting og Færøernes Landsstyre.

Dronning og Folketing
Folkekirkens officielle struktur har Dronningen og Folketinget som øverste myndigheder.

Læs mere om Folkekirken her